Pamětní deska K. M. Čapka Choda z r. 1930, Muzeum Chodska